Training desfăşurat în cadrul Lunarului/ licenţiatului/ masterandului/ doctorandului

 

Evenimente [1 martie 2017] <<<


Training desfăşurat în cadrul Lunarului/ licenţiatului/ masterandului/ doctorandului

   Grupele de studenţi de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale (DR21Z, DR22Z), Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului (CT31Z, FB31Z, BA31Z) au participat la un training desfăşurat în cadrul Lunarului/ licenţiatului/ masterandului/ doctorandului. Participanţii au fost familiarizaţi cu Achiziţiile recente din colecţia BS USARB (domeniile: drept; ştiinţe economice), cu un program (soft academic Mendeley) gratuit, folosit pentru căutarea şi managementul documentelor, întocmirea referinţelor. De asemenea au fost implicaţi în procesul de navigare în diverse baze de date cu acoperire multidisciplinară, de selectare, de evaluare a informaţiei relevante din motoare de căutare, directoare, portaluri. Accentul a fost pus pe PRIMO ExLibris (Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM). Participanţii au fost instruiţi şi ghidaţi de către:
Lilia IAVORSCAIA, şef oficiu, Serviciul Comunicarea colecţiilor (Membrul grupului Promotorii resurselor info-documentare);
Lilia ABABII, bibliotecar principal, Oficiul Referinţe bibliografice;
Olga DASCAL bibliotecar principal, Centrul Informatizare și activități în rețea. Mediateca
Elena ŢURCAN bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor;
Marina MAGHER şef oficiu, Serviciul Comunicarea colecţiilor.