Ora de informare pentru studenţii Facultăţii de Litere

 

Evenimente [27 februarie 2017] <<<


Ora de informare pentru studenţii Facultăţii de Litere

Studenţii grupelor GET29Z, GF28Z, GS28Z însoţiţi de lect. univ. dr. în filologie Oxana CHIRA (Catedra de filologie engleză şi germană) au fost prezenţi la activitatea desfăşurată în cadrul Lunarului/ licenţiatului/ masterandului/ doctorandului din 27 februarie 2017.
Participanţii la activitate au recepţionat informaţi despre Achiziţiile recente din colecţia BȘ USARB (36 de documente din domeniul ştiinţelor filologice) prezentate de Gabriela CAZACU (Membrul grupului Promotorii resurselor info-documentare). Mihaela STAVER a familiarizat auditoriul cu Instrumentele de regăsire a informaţiei: motoare de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale. Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository). Olga DASCAL a relatat despre Bazele de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, referindu-se în mod special la beneficiile paginii Web a BȘ USARB pentru munca de cercetare. Marina MAGHER a orientat studenţii către un program (soft academic Mendeley) gratuit folosit pentru căutarea şi managementul documentelor, extragerea bibliografiilor, colaborarea şi cercetarea online, care va însoţi cercetătorul fiindu-i un asistent de nădejde în munca de cercetare.