Comunicat pe marginea lucrărilor Colloquia Bibliothecariorum

 

Evenimente [23 februarie 2017] <<<


Comunicat pe marginea lucrărilor Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 februarie 2017

   

În data de 23 februarie 2017, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a organizat cea de-a 5-a ediţie a Colloquia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI. În cuvîntul de deschidere, Lina MIHALUȚA, director adjunct a Bibliotecii Ştiinţifice USARB, moderatoarea evenimentului, a relatat despre semnificaţia deosebită a colocviului bibliotecar și a venit cu un mesaj de salut din partea Elenei PINTILEI, Directorul General al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, întitulat OAMENII DE CALITATE PRODUC O INSTITUȚIE DE CALITATE… care menționează că „reuniunea este un bun prilej de a reveni la contribuțiile reputatului biblioteconomist, Faina Tlehuci, de a reliefa continuitatea și consolidarea acestora prin activitățile de succes curente ale bibliotecarilor bălțeni, de a demonstra utilitatea/indispensabilitatea serviciilor și produselor Bibliotecii prin comunitatea universitară și profesională.” La fel, dna Elenei PINTILEI vine cu propunerea de a integra textele comunicărilor în Repozitoriul tematic national, care va fi lansat în timpul apropiat de Biblioteca Națională.
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, a dat citire mesajului venit din partea inginerului Radu Moţoc, membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi, întitulat simbolic „Doamna”. După cum mărturiseşte Radu Moţoc, “printr-o fericită conjunctură am beneficiat de sfaturile și îndrumarea necesară pe un drum atât de frumos al dragostei de carte”.
…Rigoarea și inovarea fenomenului biblioteconomic a făcut ca să se nască o instituție culturală – Biblioteca Universitară Alecu Russo din Bălți - începând cu o superbă clădire, care reflectă necesitățile reale pentru o bibliotecă, anticipând cu multă intuiție sistemul informațional pneumatic și cel electronic. Încrederea de care s-a bucurat în mediul academic a făcut din „Doamna” un lider în domeniu, de necontestat în republică și în străinătate, menţionează Radu Moţoc.
Programul colocviului a cuprins 21 de comunicări în cadrul a 2 secţiuni Colecţiile Bibliotecii - grija si mîndria unui adevărat bibliotecar şi Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite. În prima zi, în secţiunea Colecţiile Bibliotecii - grija şi mîndria unui adevărat bibliotecar, au fost prezentate 7 comunicări, care au inclus noi cercetări realizate de bibliotecarii bălţeni: Verificarea şi eliminarea documentelor didactice – componentă importantă a Politicii de dezvoltare a colecţiilor (Lilia IAVORSCAIA, şef oficiu, Natalia LUCHIANCIUC, bibliotecar, Galina BELCOVSCAIA, bibliotecar, Serviciul de Comunicare a colecţiilor); Colecţiile de reviste în biblioteca universitară (studiu bibliometric: 2005-2015) (Adella CUCU, şef serviciu, Lina CRUGLOV, bibliograf, Serviciul Dezvoltarea colecţiilor. Catalogare. Indexare); Dimensiunile valorice ale publicaţiilor periodice cu profil psihologic pentru calitatea formării viitorilor specialişti (Angela HĂBĂŞESCU, bibliotecar principal, Valentina VACARCIUC, bibliotecar, Serviciul Comunicarea Colecţiilor); Promovarea diversităţii : publicaţii din domeniul artei în atrimonial documentar institutional (Elena CRISTIAN, şef serviciu, Svetlana CECAN, bibliotecar, Serviciul Organizarea Conservarea Colecţiilor); 40 de ani în valorificarea colecţiilor musicale (Elena ŢURCAN, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor); Documente în limba franceză din Colecţia de Carte Rară a USARB (Lilia MELNIC, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor); Полкниги за вечер: «загадки и подсказки» Брайана Чика, лауреата американской литературной премии „Children’s crown award” по выбору читателей-подростков (Marina ŞULMAN, bibliotecar, Serviciul Comunicarea colecţiilor).
În cadrul Colocviului a fost lansat volumul Materialelor Colloquia Bibliothecariorum, ed. a IV-a, prezentare Lina Mihaluţa, director adjunct BŞ USARB.
În sală au fost organizate expoziţiile: Cărţi de artă din patrimoniul USARB; Полкниги за вечер: «загадки и подсказки» Брайана Чика, лауреата американской литературной премии „Children’s crown award”; Publicaţii recente editate de bibliotecarii USARB.
Următoarea şedinţă a Colocviului, Secţiunea Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite va avea loc în una din zilele lunii martie 2017.