Ora de informare pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 

Evenimente [22 februarie 2017] <<<


Ora de informare pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

În Mediateca BŞ USARB a avut loc o Oră de Informare pentru studenţii grupei PS31Z însoţiţi de Lilia Nacai, lector universitar, Catedra de psihologie. În cadrul activităţii studenţii au fost familiarizaţi cu Achiziţii recente din colecţia BS USARB (35 de documente din domeniul ştiinţelor psihologice) prezentate de Margarita IULIC (Membrul grupului Promotorii resurselor info-documentare). Mihaela STAVER a vorbit despre Instrumente de regăsire a informaţiei: motoare de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale. Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository); Repozitoriul Instituţional ORA (Open Research Archive) USARB. Olga DASCAL s-a referit la Bazele de date cu acoperire multidisciplinară şi servicii specifice marilor distribuitori la care Universitatea este abonată: EBSCO, SpringerLink, etc. Marina MAGHER a demonstrat modalitatea de construire a unui sistem bibliografic personal, care ar simplifica considerabil munca de cercetare utilizând Softul Mendeley.