Secvenţe noi de la desfăşurarea Lunarului licenţiatului/masterandului/doctorandului Facultatea ŞREM (grupele: EC21Z, EC31Z, BC31Z)

 

Evenimente [21 februarie 2017] <<<


Secvenţe noi de la desfăşurarea Lunarului licenţiatului/ masterandului/ doctorandului Facultatea ŞREM (grupele: EC21Z, EC31Z, BC31Z)

Desfăşurarea Lunarului licenţiatului/masterandului/doctorandului a continuat în 21 februarie cu participarea grupelor: EC21Z, EC31Z, BC31Z de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului.
La solicitarea studenţilor au fost efectuate următoarele prezentări:
Achiziţii Recente din domeniul ştiinţelor naturale şi ale mediului – Natalia LUCHIANCIUC (Membrul grupului Promotorii resurselor info-documentare);
Instrumente de regăsire a informaţiei: motoare de căutare, portaluri, directoare, reţele sociale. Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Acces (DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository) – Tatiana POGREBNEAC;
Autentificare pentru studenți și cadre didactice în PRIMO ExLibris (Catalogul Partajat a 7 biblioteci universitare din RM) – Angela HĂBĂŞESCU;
Ofertele de informare a Paginii web a Bibliotecii; Bazele de date cu acoperire multidisciplinară, serviciile specifice marilor distribuitori la care USARB este abonată: (EBSCO, SpringerLink, etc.) – Olga DASCAL ;
Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare conform standardului SM ISO 690:2012 – Anişoara NAGHERNEAC

Suntem în aşteptarea noilor participanţi!