Donaţiile lunii februarie

 

Evenimente [20 februarie 2017] <<<


Donaţiile lunii februarie

Tatiana Şova, doctor, conferenţiar universitar, a donat Bibliotecii Ştiinţifice USARB 3 exemplare ale cărţii Pedagogie : Suport de curs, Bălţi, 2016. Lucrarea este destinată studenţilor, masteranzilor şi profesorilor şcolari şi este orientată spre dezvoltarea unei imagini mereu înnoite asupra educaţiei, a întăririi convingerii că există multiple moduri de abordare a acesteia.

Biblioteca Ştiinţifică USARB a primit în dar din partea poetului Gheorghe Calamanciuc 4 exemplare ale cărţii Poeme de citit bătrâneţea, Chişinău, 2016. După cum menţionează Daniel Corbu, autorul face şi în cartea de faţă să coexiste diafanul cu elementul textual violent, întregind astfel un univers liric original şi magnetic.