Seminarul Republican metodico-artistic

 

Evenimente [1 februarie 2017] <<<


Seminarul Republican metodico-artistic „Aspectele interpretative ale elevului în școala violonistică moldovenească: realizări și perspective”

   Elena Ţurcan, bibliotecar în Oficiul Documente muzicale, Biblioteca Ştiinţifică USARB, a prezentat expoziţia „Profesionalism, creativitate, originalitate: regina Vioara” în cadrul Seminarului Republican metodico-artistic „Aspectele interpretative ale elevului în școala violonistică moldovenească: realizări și perspective”.
   Această activitate a propus în atenția profesorilor de vioară din școlile de muzică/artă din țară o comunicare metodică: „Constituirea și evoluția școlii violonistice în R. Moldova”. Promotorii seminarului au fost Valeriu Tetelea, doctor în științe pedagogice şi Marina Cosumov, doctor, conferenţiar universitar. Master-class cu genericul „Aspecte tehnico-artistice de abordare a creațiilor violonistice în instituțiile de învățămînt artistic” a susţinut Svetlana Bălăescu, prof. de vioară, Liceul Republican de Muzică „C. Porumbescu”.
   Oaspetele seminarului a fost Gheorghe Nicolaescu, şeful Cabinetului metodic al Ministerului Culturii RM.