Dicţionar Explicativ al Termenilor Infrastructurii Calităţii

 

Evenimente [12 ianuarie 2017] <<<


Dicţionar Explicativ al Termenilor Infrastructurii Calităţii

Andrei Chiciuc, conf. dr. ing., coordonator instituţional UTM al proiectului Tempus, a oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB 20 de exemplare ale cărţii Dicţionar Explicativ al Termenilor Infrastructurii Calităţii / Andrei Chiciuc (coord.), Chişinău, 2016. Dicţionarul se adresează, în special, studenţilor de la disciplinele ce au conexiune cu domeniul de asigurare a calităţii, precum şi specialiştilor ce activează sau au careva tangenţe cu domeniul respectiv.