Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2-3 (8-9) / 2008

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

DANA SORINA CHIFU. BRIEF INCURSION IN THE MUSICAL PAST OF BANAT

VERONICA LAURA DEMENESU. KENNZEICHENDE MERKMALE DER MUSIKALISCHEN SPRACHE IM SCHAFFEN DER HAUPTVERTRETER DES FRANZÖSISCHEN IMPRESSIONISMUS

LUDMILA BEJENARU. OMUL DE GENIU - INTRE POESIS Şl SUPRAREALITATEA MITICĂ

ELENA SAMBRISH. SPECIFICS OF THE MANIFESTATION OF NEOFOLKLORISM IN CONCERT CREATIVE ACTIVITY OF A ESHPAY

ŞTEFAN ANDRONIC. SĂ-I IUBIM DEOPOTRIVĂ PE BACH ŞI PE NEWTON

IOANA-IULIA OLARU. ARTĂ ŞI IDEOLOGIE: VECHI TRADIŢII ROMANE

ILIE DANILOV. REPERE ALE MITOLOGIEI SLAVE ÎN PROVERBE ŞI ZICĂTORI

SVETLANA TÂRŢĂU. SINTEZA DINTRE TEATRU ŞI DANS ÎN CREAŢIA SASHEI WALTZ

ИННА ХАТИПОВА. ЖАНР КОЛЫБЕЛЬНОЙ В МОЛДАВСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ «КОЛЫБЕЛЬНЫХ» Л. ГУРОВА, В. ЗАГОРСКОГО И 3. ТКАЧ)

ILINCA VARTIG. TRADIŢIA BACHIANÄ ÎN ARTA MUZICALĂ A SECOLELOR XVIII-XX

VERA MEREUŢĂ(GRIGORIEV). REPERE ALE COMUNICĂRII ŞI ACŢIUNII VERBALE

VALERIA ŞEICAN. PRIMADONA OPEREI NAŢIONALE - EXPRESIE UNIVERSALĂ A CULTURII MOLDOVEI

LUDMILA ANDON, ELEONORA CUSCHEVIC, TEO-TEODOR MARŞALCOVSCHI. UNELE ASPECTE ALE CREAŢIEI ARTISTICE


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

MAIA MOREL. L'ACTIVITE ARTISTIQUE PLASTIQUE -DU "SAVOIR FAIRE" AU DEVELOPPEMENT CULTUREL

PIOTR SIKUR. SINGING AND COLLOQUIAL VOICE OF A MUSIC TEACHER. ROLE AND IMPORTANCE OF ARTISTIC QUALITIES IN A MUSIC TEACHER'S ACTIVITY

NELLY COZARU. IMPORTANŢA IMAGINAŢIEI ÎN PROCESUL FORMĂRII APTITUDINILOR SCENICE ALE STUDENITULUI–ACTOR


ALMA MATER

IULIA RIVILIS. CE ŞI DE LA CINE AM ÎNVĂŢAT


PORTRET DE CREAŢIE

ТАТЬЯНА МУЗЫКА. ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МИХАИЛА МУНТЯНА


NOUTĂŢI EDITORIALE

ELENA UNGUREANU. MUZICA TĂLMĂCITĂ ÎNTR-UN DICŢIONAR PE ÎNŢELESUL TUTUROR


ANIVERSĂRI

RADU MOŢOC. ORAŞUL CERNĂUŢI LA 600 ANI