Artă şi educaţie artistică nr.1(23)/2014

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 (23) / 2014

S U M A R


ARTĂ

MARINA MORARI. ACTUL ARTISTIC: DELIMITĂRI TERMINOLOGICE ȘI CONCEPTUALE CU DESCHIDERI PENTRU EDUCAȚIE

ELENA LACUSTA. TABLOUL LINGVISTIC AL UNEI COMUNITĂȚI: ÎNTRE CUNOAȘTERE ȘI CREAȚIE

IOANA-IULIA OLARU. ROLUL PROPAGANDISTIC AL TOREUTICII ANTIC-TÂRZII DIN ROMÂNIA

LILIA TRINCA. TIMPUL ETNIC ROMÂNESC (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV)

ELENA LACUSTA. CREAŢIA POPULARĂ – SURSĂ A IMAGOLOGIEI UNEI COMUNITĂŢI (STUDIU ÎN BAZA PROVERBELOR CE CONŢIN SOMATISMUL NAS)


MUZICĂ

LILIA GRANEȚKAIA. TIPURI DE CUNOAȘTERE APLICATĂ ÎN PROCESUL INTERPRETĂRII / STUDIULUI CREAȚIEI MUZICALE

ECATERINA GÎRBU. PSALMUL CA UN MODEL DE GEN ÎN LUCRAREA ORCHESTRALĂ PSALMODIA DE VLADIMIR CIOLAC

SERGIU CÂRSTEA. PAGINI DIN ISTORIA TROMPETEI


TEATRU

SVETLANA TÂRȚĂU. INFLUENȚE PIRANDELLIENE ÎN DRAMATURGIA ITALIANĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA


EDUCAŢIE ARTISTICĂ

VIORICA CRIȘCIUC. CONCEPTUL ŞI PRACTICA PREDĂRII CUNOŞTINŢELOR MUZICALE ÎN BAZA EXPERIMENTULUI DE CONSTATARE

MARINA COSUMOV. IMPROVING EXTRACURRICULAR MUSIC ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF DEVELOPING PUPILS MUSIC CULTURE

CONSTANTIN ȘCHIOPU. INTERPRETAREA OPERELOR LIRICE ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI LITERAR-ARTISTICE

LAURA GAVRILIȚĂ. REPERE PSIHOPEDAGOGICE ALE FORMĂRII CULTURII ETNOARTISTICE LA ELEVI


TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE

NELEA GLOBU. FORMAREA CULTURII PROFESIONALE A ÎNVĂȚĂTORULUI

ЕЛЕНА ТКАЧ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

DARAWSHE IKHLAM. THE ROLE OF TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP IN THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOTIVATION

OLGA VOVNENCIUC. ORGANIZAREA EFICIENTĂ A BUGETULUI DE TIMP – SUCCESUL REUȘITEI UNIVERSITARE


CRONICĂ

LILIA PORUBIN. CUM SĂ ÎNŢELEGEM ARTA?