Artă şi educaţie artistică nr.2-3(17-18)/2011

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2-3 (17-18) / 2011

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

VICTORIA MELNIC. TRĂSĂTURILE ARMONIEI ROMANTICE ÎN PRELUDIILE OP. 11 DE ALEXANDR SCRIABIN

VLADIMIR ANDRIEŞ. CONCERTUL PENTRU VIOLĂ ŞI ORCHESTRĂ ÎN RE MAJOR DE C. STAMITZ ÎN CONTEXTUL CLASICISMULUI MUZICAL

SVETLANA TÂRŢĂU. UN DISCURS DESPRE CULTURA POPULARĂ „DE CLASĂ” ÎN TEXTELE LUI DARIO FO

ВИКТОРИЯ НИКИТЧЕНКО. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СЛОВА И МУЗЫКИ В РОМАНСЕ Г.ЧОБАНУ «ГОЛОСА ЗА ХОЛМАМИ» НА СТИХИ Д.САМОЙЛОВА

ELFRIDA COROLIOV. STILUL SPECTACOLELOR ÎN BAZA LITERATURII CLASICE MONTATE DE A.VASILACHE ÎN ANII ’90 , imagini

LILIA TRINCA. ARHAISME SEMANTICE CE APARŢIN CÎMPULUI LEXICO-SEMANTIC „DRUM” CONSERVATE ÎN STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

VLADIMIR ANDRIEŞ. UNELE OBSERVAŢII ŞI RECOMANDĂRI PENTRU INTERPRETAREA CONCERTULUI PENTRU VIOLĂ ŞI ORCHESTRĂ DE J. CH. BACH

TATIANA POPA. REFLECŢII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI DE CREAŢIE A LUI PAVEL RIVILIS

CEZARA GHEORGHIŢĂ. VIAŢĂ ŞI CREATIVITATE. REFLECŢII ASUPRA EDUCAŢIEI ARTISTICE ÎN ARTELE PLASTICE

LIDIA CALMUŢCHI. FORMAREA CULTURII ECOLOGICE LA ELEVI ÎN CADRUL ORELOR DE CHIMIE

ECATERINA ŢĂRNĂ. VALORILE CULTURALE ŞI COMPORTAMENTALE ALE PERSONALITĂŢII STUDENTULUI ÎN PROCESUL DE ADAPTARE LA MEDIUL ACADEMIC

VIORICA CORNEA. AUDIOVIZUALUL – MIJLOC DE FORMARE A COMPETENŢELOR ÎN PROCESUL DE PREDARE/ÎNVĂŢARE A LIMBILOR STRĂINE

ANGELA BEJAN. VALORIFICAREA CONŢINUTULUI ONTIC AL CULTURALITĂŢII ÎN CONTEXTUL PROCESULUI DE FORMARE A ELEMENTELOR DE CULTURĂ TEATRALĂ


PORTRET DE CREAŢIE

HRISTINA GAJIM. GHENADIE CIOBANU – PORTRETUL UNUI ARTIST