Artă şi educaţie artistică nr.1(21)/2013

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 (21) / 2013

S U M A R


ARTĂ

LUDMILA MOKAN-VOZIAN. CORRELATION OF REASON AND EMOTION IN A WORK OF ART

MAIA MOREL. PARTICIPATION DE L’ART AU “VIVRE ENSEMBLE” DANS UNE PERSPECTIVE PLANÉTAIRE

LILIA TRINCA. CONCEPTUL DE FAMILIE ÎN MENTALUL ROMÂNESC (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV)

FERDINAND HARVEY. QUEL AVENIR POUR LA CULTURE GÉNÉRALE?

LAURA GAVRILIŢĂ. DATINI ŞI OBICEIURI STRĂMOŞEŞTI DE IARNĂ PE VALEA TROTUŞULUI, JUDEŢUL BACĂU


MUZICĂ

CARMEN COZMA. REPERE ÎNTR-O HERMENEUTICĂ A MUZICII

ALIONA VARDANEAN. RHAPSODY-CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA BY CHENADIE CIOBANU: DRAMATURGY AND COMPOSITION FEATURES

BELAL BADARNE. THE IMPACT OF MUSIC UPON ATTENTION, ATTITUDE AND MOTIVATION

TEATRU


SVETLANA TÂRŢĂU. DE LA NEOREALISMUL TÎRZIU ÎN TEATRUL LUI GIOVANNI TESTORI LA TEATRUL BAZAT PE OBSERVAŢII COTIDIENE ÎN CREAŢIA LUI GIUSEPPE PATRONI GRIFFI


ARTE PLASTICE

ŞTEFAN POPA. MEANING IN INTERIOR DESIGN


EDUCAŢIE ARTISTICĂ

ANGELA BEJAN. DEZVOLTAREA CULTURII TEATRALE LA ORELE DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ ÎN CLASELE PRIMARE

ЛИЛИАНА ТОМИЛИН. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

MARIANA CHIRIŢA. LA LECTURE COMME MÉTHODE INTERACTIVE DANS LE PROCESSUS DE RÉCEPTION DU TEXTE DRAMATIQUE

ОКСАНА АНДРЕЙКО. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ МУЗЫКАНТА

ЛИЛИАНА ТОМИЛИН. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

TATIANA DRAGHICI. ORIENTĂRI ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ