REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 1 / 2015

S U M A R

Evtodiev S., Veleşcu D., Evtodiev I.
Caracteristici numerice şi legităţi statistice în teoria fiabilităţii

Dmitroglo L.
Fotoluminescenţa monocristalelor GaSe intercalate cu Cd din soluţie de CdCl2

Negoiţă F.
Extreme light infrastructure–nuclear physics (ELI-NP) project and research program

Turtă C., Teodorescu V.,Mihălache A., Gheorghiţă E., Volodina G., Filoti G.
Bohren der Rücklaufbohrungen von Rollenwagen

Stoev L., Popov T.
Burghierea găurilor de recirculare în căruciori cu role

Rotaru I
Fotoluminescenţa structurilor nanolamelare cu puncte metalice obţinute prin intercalarea monocristalului de GaS

Dorohoi D., Tudose A., Ursu O., Dmitrascu I.
Light and colours in human activities

Benchea A., Babusca D., Morariu M.
Color in alternative therapy

DHC al Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, academicianul Ion Tighineanu la 60 de ani

Academicianul Valeriu Canţer, ilustru savant, manager inteligent și pedagog iscusit la 60 de ani

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”

Exigencies concerning the presentation of scientific works for the journal „Physics and engeneering: processes, models, experiments”