Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 / 2015

S U M A R


CULTURĂ

LILIA TRINCA. TIMPUL ȘI CULTURA


TEORIA ARTEI

ГАЛИНА КОЧАРОВА. ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ КИЦЕНКО: ОСОБЕННОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ВЕРСИИ

TATIANA TUREAC. DATINI ȘI OBICEIURI ÎN CONTEXTUL RITULUI NUPȚIAL

ЛЮДМИЛА АГА. СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР НА СЦЕНЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ ПАРТИИ КАТРИН ИЗ ОПЕРЫ С. КОРТЕСА «МАРКИТАНТКА»)


MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

ANA APETROAIEI. PRACTICI EDUCAȚIONALE DE ASIGURARE A CALITĂȚII EVALUĂRII ȘCOLARE PE PLAN GLOBAL ȘI NAȚIONAL

MANAL HASSAN. THE SCHOOL PRINCIPAL’S ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL EDUCATION PROGRAMS

FARHAN HBOS. STAGES OF SCHOOL MANAGERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT

KAMLI ATAMNI. MANAGEMENT OF TUTORIAL PROGRAMS FOR INTEGRATING PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES IN PUBLIC SCHOOL


TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE

LIUBOV ZASTÎNCEANU. REPERE METODICE DE FORMARE A DEPRINDERILOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR LA ELEVII CLASELOR PRIMARE

NIVA SHTRAL. PARALLEL DEVELOPMENT OF LANGUAGE SKILLS COMPONENTS TO ELEMENTARY SCHOOL PUPILS

GHENADIE CABAC. TRASEELE INDIVIDUALE ȘI ACTIVITATEA COMUNĂ DE ÎNVĂȚARE A STUDENȚILOR

NICOLETA BLEANDURĂ. PROIECTAREA ȘI VALIDAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE A MOTIVAȚIEI STUDENȚILOR CE UTILIZEAZĂ O PLATFORMĂ DE ÎNVĂȚARE (I)


CRONICĂ

EMILIA MORARU. O VIAȚĂ ȘI UN DESTIN DE ARTIST: MAESTRUL ION PAULENCU LA 75 DE ANI