Artă şi educaţie artistică nr.1(19)/2012

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2 (20) / 2012

S U M A R


ARTĂ

IOANA-IULIA OLARU. ROLUL PROPAGANDISTIC AL ARHITECTURII CIVILE ANTICE ŞI ANTIC-TÂRZII DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

LILIA TRINCA. TERMENI SOMATICI ŞI STRUCTURILE ASOCIATIVE SPECIFICE MENTALULUI ROMÂNESC (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV)

LILIA TRINCA. „FEMEIA” ÎN MENTALUL ROMÂNESC (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV)

ELENA LACUSTA. DESPRE TABLOUL RELIGIOS AL ROMÂNILOR (ÎN BAZA EXPERIMENTULUI ASOCIATIV ŞI A UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE)


TEATRU

IOANA PETCU. A CONTROVERSAL DEFINITION. WHAT IS A DRAMATIC TEXT?

IRINA SCUTARIU. CHALLENGES OF THE ART OF SPEAKING

OTILIA HUZUM. VORBIRE SCENICĂ ÎN TEATRU


ARTE PLASTICE

MAIA MOREL. PIERRE BAQUÉ. „40 DE ANI DE PLEDOARIE PENTRU ARTĂ ŞI CULTURĂ ÎN ŞCOALĂ”


MUZICĂ

TATIANA BALAN. PETRU STROIU – PROMOTOR AL ARTEI CORALE NAŢIONALE


EDUCAŢIE ARTISTICĂ

MIHAELA BEŢIU. CHALLENGES FOR THE CURRENT EDUCATIONAL SYSTEM. THE ARTISTIC EDUCATION

VIORICA CRIŞCIUC. TIPOLOGIA SARCINILOR DIDACTICE ÎN PROCESUL DE PREDARE A CUNOŞTINŢELOR LA DISCIPLINA EDUCAŢIE MUZICALĂ

LAURA BILIC. EDUCAŢIA – DINCOLO DE GRANIŢELE ŞCOLII


TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE

MARIANA VACARCIUC. IMPACTUL ETNOPEDAGOGIEI ASUPRA FORMĂRII CULTURII GENERALE A ELEVILOR

ELENA RUSU. PROFILUL CULTURAL AL STUDENŢILOR CU NIVEL DIVERGENT AL DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI EMOŢIONALE

OLGA VOVNENCIUC. MONITORING STUDENTS’ INDEPENDENT WORK

SVETLANA KARPOVA. LA RÉALISATION DES CONDITIONS PÉDAGOGIQUES DE FORMATION DE LA CULTURE ARTISTIQUE ET PROFESSIONNELLE DES FUTURS ARCHITECTES

VALERIU CABAC, OXANA SCUTELNIC. FORMAREA / DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR STUDENŢILOR PRIN PROCESELE DE CONTEXTUALIZARE-DECONTEXTUALIZARE-RECONTEXTUALIZARE


CUGETĂRI

ION GAGIM. ÎN FAŢA MUZICII. EXPERIENŢE METAFIZICE (II)