Artă şi educaţie artistică nr.1/2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1-2(10-11) / 2009

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

ION GAGIM. MUSIC AND MUSICOLOGY IN THE CONTEXT OF MODERN EPISTEMOLOGY

VICTOR GHILAŞ. MUSICAL EDUCATION IN DIMITRIE CANTEMIR'S FAMILY

ANI-RAFAELA CARABENCIOV. LITERATURA CONCERTANTĂ DEDICATĂ ORCHESTREI ÎN CREAŢIA MUZICALĂ ROMÂNEASCĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX

LUDMILA BEJENARU. LITERATURA MODERNĂ DESPRE ALTERAREA EU-LUI (E. IONESCO, J. P. SARTRE, C. AITMATOV, I. DRUŢĂ)

ECATERINA NECULCEA. DIE BESONDERHEITEN DES PHANTASTISCHEN IN DEN WEKKEN VON E.T.A. HOFFMANN

АЛЁНА ВАРДАНЯН. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ ЗЛАТЫ ТКАЧ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОБЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НИКОЛАЙ КАЗМИН. ОБРАЩЕНИЕ ТЕАТРА К ДОКУЛЬТУРНЫМ СТРУКТУРАМ СОЗНАНИЯ

ВИКТОРИЯ АЛЕСЕНКОВА. СПОСОБЫ ВОСПРИЯТИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В СПЕКТАКЛЕ

ILIE DANILOV. RUŞII-LIPOVENI DIN ROMÂNIA

ЕЛЕНА ГУПАЛОВА. ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МОЛДАВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В КОНКУРСНОЙ ПРАКТИКЕ


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

MAIA MOREL. ACADEMISM VERSUS AVANGARDISM (PROBLEME ACTUALE ALE ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ARTISTIC)

LUDMILA REABOŞAPCA. PRIMII PAŞI ÎN ARTA PIANISTICĂ

SOFIA CĂPĂŢÎNĂ. DIMENSIUNI ALE CULTURII ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ INIŢIALĂ A CONTABILULUI

LIDIA POPOV. METODOLOGIA ELABORĂRII COMPLEXULUI DIDACTIC LA DISCIPLINA „INFORMATICA GENERALĂ" PENTRU SPECIALITĂŢILE UNIVERSITARE NEINFORMATICE

НИКОЛАЕ СИЛИСТРАРУ, АННА ИКИЗЛИ. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ