EVENIMENTE / ARHIVA / Anul 2010   <<<


EVENIMENTE 2010

[15 decembrie 2010] Conferinţa Ştiinţifică aniversară Biblioteca Ştiinţifică - 65 de ani în rolul de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară. Detalii...

[9 decembrie 2010] Colocviul Ştiinţific ROMANUL ÎN SPAŢIUL LITERAR EUROPEAN: ÎNTRE CREAŢIE ŞI RECEPTARE dedicat memoriei profesorului ILARION MATCOVSCHI, la  75 de ani de la naştere. Detalii...

[9 decembrie 2010] DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ  A  DREPTURILOR OMULUI Detalii...

[8 decembrie 2010] La Biblioteca Ştiinţifică în Punctul de Informare şi Documentare NATO s-a desfăşurat Masa rotundă „Percepţia NATO în Republica Moldova: între mit şi realitate”, organizată de Centrul de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova Detalii... [Foto]

[7 decembrie 2010] Comunicat pe marginea lucrărilor Atelierului profesional Instruire pentru cultura informaţiei şi profesionalizarea bibliotecarului şcolar Detalii... [Foto]

[2 decembrie 2010] Ora bibliografică Achiziţii recente Detalii...

[29 noiembrie 2010] Şedinţa de diseminare a informaţiilor de la reuniuni profesionale Detalii...

[26 noiembrie 2010] Şedinţa Clubului BiblioArtis Detalii...

[23 noiembrie 2010] Claude Cahn, Consilierul pentru Drepturile Omului în Organizaţia Naţiunilor Unite, Lilia Surdu, UNDP Communications Associate au avut întrevederi cu dr. conferenţiar Valentina Priţcan, prorector pentru Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Elena Harconiţa, şefa Centrului de Documentare a ONU Valentina Topalo şi cu profesorii, bibliotecarii, studenţii de la Facultatea de Drept. Detalii...

[23 noiembrie 2010] Donaţie de la  dr. Marina Morari Detalii...

[22 noiembrie  2010] Donaţie de carte din Germania
Elena Revenco, fostă studenta de la Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, specialitatea Germană  - Franceză  a donat Bibliotecii noastre 70 de cărţi din Germania, romane şi povestiri pentru copii şi adolescenţi de Magda Trott, Martha Schlinkert, Marie Louise Fischer, Burt Hirschfeld, Iohanna Spyri etc. în marea majoritate de la editura Schneider Buch. Donaţia  include şi lucrări traduse în germană a cunoscuţilor autori Jules Verne, Agatha Christie etc. [Foto]

[22 noiembrie 2010] Vineri, 19 noiembrie, Sala de Conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” a găzduit conferinţa: „Destinul european al românilor – între Occidentul latin şi Orientul bizantin” susţinută de academicianul Ioan Aurel POP,profesor la Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române din Cluj-Napoca. Detalii...

[16 noiembrie 2010] Diseminarea lucrărilor conferinţei anuale ABRM Detalii...

[11-12 noiembrie 2010] Implicaţii ale bibliotecarilor Universităţii bălţene la Conferinţa Anuală ABRM Detalii...

[11 noiembrie 2010] Colocviului Internaţional Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european Detalii...

[11 noiembrie 2010] Seminarul educativ Să trăim fără violenţă Detalii...

[10 noiembrie 2010] În cadrul Clubului Cărţii  a fost prezentată expoziţia tematică on-line „Anul 2010 – Anul Chopin”. Vizitatori, elevii Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”. Elena Ţurcan, şef Oficiu Documente Muzicale. Foto

[10 noiembrie 2010] În Clubul ONU Nord / Centrul Educaţie Civică Europeană studenţii de la Facultatea Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială au vizionat filmul ANTI SIDA (DVD – rom din colecţia de CD – uri a ONU). Au avut loc un şir de discuţii, dezbateri. Activitatea a fost coordonată de V. Topalo, şef Centru Manifestări Culturale. Foto

[9 noiembrie 2010] Ziua Limbii şi a Scrisului Ucrainean Detalii...

[9 noiembrie 2010] În sala de Conferinţe a Bibliotecii, în cadrul Clubului Cărţii  s-a desfăşurat o masă rotundă cu genericul Arta de a Trăi Frumos în toate ipostazele vieţii, cu studenţii de la Facultatea Ştiinţele Naturii şi Agroecologie. Detalii...

[9 noiembrie 2010] Activităţi de informare Detalii...

[8 noiembrie 2010]

In memoriam
În Biblioteca Ştiinţifică, în sălile de lectură au fost organizate expoziţii, teleinformaţi, prezentări închinate marelui poet Adrian Păunescu şi distinsei actriţe Domnica Darienco. Foto

Dumnezeu să-i odihnească-n pace!

[5-6 noiembrie 2010] La Conferinţa ştiinţifică internaţională (cu participare la distanţă) Rolul tehnologiilor informaţionale în pregătirea profesională a specialiştilor profilului economic, organizată de catedra de Economie, au luat parte Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice, Silvia Ciobanu, şef serviciu Marketing. Detalii...

[2 noiembrie 2010] La Atelierul Profesional Indexarea coordonată a documentelor, organizat în cadrul Secţiunii Biblioteci universitare şi specializate a Asociaţiei Bibliotecarilor din RM, în colaborare cu Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, Lina Mihaluţa, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice a US „Alecu Russo” din Bălţi a lansat lucrarea Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari, autori Taisia Aculov şi Natalia Culicov. Detalii...

[29 octombrie 2010] Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA, ediţia a VI-a, consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” şi a Bibliotecii Ştiinţifice din Bălţi şi-a ţinut plenara în spaţiile sălilor de lectură. Elena HARCONIŢĂ, directorul Bibliotecii Ştiinţifice  a susţinut comunicarea Biblioteca 2.0 – calea spre Cunoaştere, Oportunităţi şi Succese; Silvia CIOBANU, şef Serviciu Marketing. Activitate editorială a prezentat filmul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi la 65 de ani [Foto]

[28 octombrie 2010] Delegaţia de la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca  condusă de rectorul Universităţii, prof. univ. dr. ANDREI MARGA,  înainte de şedinţa Senatului prilejuita de conferirea Domniei sale a titlului de Doctor Honoris Causa a Universităţii balţene, au vizitat Biblioteca Ştiinţifică, oferindu-i în dar 10 titluri de cărţi ( 20 ex.), cu precădere, semnate de  Andrei Marga Detalii...

[26 octombrie 2010] Zilele ONU la Biblioteca Ştiinţifică (18 - 25 octombrie) Detalii...

[25 octombrie 2010] Săptămăna  Accesului Deschis la Informaţie (18-24 octombrie 2010) Detalii...

[24 octombrie 2010] Zilele de Informare, Serviciul Documentare Informare Bibliografică Detalii...

[9 octombrie 2010, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri] Şedinţa festivă dedicata aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” a fost deschisă cu filmul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi - 65 de ani, realizat de Elena Harconiţa, Silvia Ciobanu, Felicia Lupaşcu, Artiom Cebotari.


Igor AFATIN, director adjunct Informatizare
a fost menţionat cu  Diploma Ministerului Educaţiei.

Aportul bibliotecarilor la realizarea demersului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică universitară în Nordul Republicii a fost apreciat cu mulţumiri şi premii băneşti.

[8 octombrie] Biblioteca Ştiinţifică a participat la lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Abordarea prin competenţe a formării  universitare:  probleme, soluţii, perspective consacrată aniversării a 65-a de la fondarea  Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Detalii...

[27 septembrie - 3 octombrie] Zilele dreptului de a şti

[5 iulie 2010]
Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu,

în cadrul ceremoniei de decernare a distincţiilor de stat unui grup de cetăţeni, aconferit Titlul Onorific „Om Emerit” Doamnei Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „A.Russo” din municipiul Bălţi.


Felicitări!

[2 iulie 2010] În cadrul Simpozionului Ştiinţific Naţional “Paradigme si tendinte in informarea si comunicarea stiintifica” prilejuit de aniversarea a 50-cea a învăţământului biblioteconomic universitar din Republica Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A.Russo” din municipiul Bălţi a intrat în posesia Medaliei jubiliare şi a Diplomei „Învăţămîntul biblioteconomic universitar din Republica Moldova-50 de ani” în semn de preţuire pentru colaborare fructuoasa cu Catedra Biblioteconomie şi Asistenţa Informaţională. Foto

[17 iunie 2010] Donaţia  Bibliotecii Naţionale a României director general,  conf. univ. dr. Elena Tîrziman
Reveniţi din vacanţa de vară studenţii şi cadrele didactice se vor bucura de o nouă donaţie  de carte din partea Bibliotecii Naţionale a României. Primul lot reprezentativ de documente a fost recepţionat  în anul 2009 - 1280 ex. în 854 titluri, valoarea căruia estima la 48 500 lei.
Detalii...

[14 iunie 2010] Valori de patrimoniu în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice Universitare Detalii...

[23 aprilie 2010] Prin Decretul 191 privind conferirea de distincţii de stat - Pentru merite în dezvoltarea biblioteconomiei Detalii...

[23 aprilie 2010] La Şedinţa festivă organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în data de 23 aprilie 2010, cu prilejul Zilei Bibliotecarului şi Zilei Mondiale a Cărţii şi a Dreptului de Autor, sărbătorită pentru prima oară la această dată în baza decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 189-V din 8 februarie 2010, au fost decernate premii şi diplome de excelenţă bibliotecarilor Universităţii bălţene. Detalii...

[20 aprilie 2010] Lecţie Publică: „Dezvoltarea Chimiei Ecologice în Moldova”. Lector - Academicianul Gh. Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. [Foto]
Lansarea de carte: „Eminescu după Eminescu”. Autor Adrian Dinu Rachieru. [Foto]

[19 aprilie 2010] Inaugurarea Zilelor Bibliotecarului. [Foto]

[22 martie 2010] Felicitări! Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Clubul Biblioteconomiştilor a desemnat-o pe Elena HARCONIŢA, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” Omul lunii.

[11 martie 2010] Inaugurarea oficială a Punctului de Informare NATO la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi [Agenda] [Foto]

[29 ianuarie 2010] Felicitări distinse şi multe flori pentru Dr. conf. univ. Maria Şleahtiţchi.Detalii...

[15-25 ianuarie 2010] Zilele Eminescu la Biblioteca Ştiinţifică. Detalii...