<<<

      

Nr. 1, 2017

 

SUMAR

 

TEORIE ŞI PRACTICĂ

Valentina CHITOROAGĂ
INSTRUMENTE ÎN SPRIJINUL ACTIVITĂȚII BIBLIOTECILOR

Valeriu MÎNDRU
RAPORT DE EVALUARE A NECESITĂȚILOR DE MODERNIZARE A BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE. STUDIU SOCIOLOGIC

Adella CUCU
Lina CRUGLOV
COLECŢIILE DE REVISTE ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ (STUDIU BIBLIOMETRIC: 2005-2015)

Angela HĂBĂŞESCU
Valentina VACARCIUC
DIMENSIUNILE VALORICE ALE PUBLICAŢIILOR PERIODICE CU PROFIL PSIHOLOGIC PENTRU CALITATEA FORMĂRII VIITORILOR PROFESIONIŞTI

Elena CRISTIAN
Svetlana CECAN
PROMOVAREA DIVERSITĂŢII: PUBLICAŢII DIN DOMENIUL ARTEI ÎN PATRIMONIUL DOCUMENTAR INSTITUŢIONAL

Mihaela STAVER
COMUNICAREA PROFESIONALĂ ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

Larisa CIACHIR
БИБЛИОТЕКА – ПУТЕВОДИТЕЛЬ К …

 

INFORMATIZARE. TEHNOLOGII

Valentina TOPALO
ACCESUL DESCHIS LA INFORMAŢIA ŞTIINŢIFICĂ –OPORTUNITĂŢI ACTUALE PENTRU CERCETĂTORII UNIVERSITARI

Ludmila RĂILEANU
NOI MODALITĂŢI DE PREDARE A CULTURII INFORMAŢIEI ÎN CONTEXTUL PROIECTELOR INTERNAŢIONALE

Anişoara NAGHERNEAC
Elena SCURTU
ROLUL CULTURII BIBLIOGRAFICE ÎN METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Natalia CULICOV
PUBLICATIILE BIBLIOTECARILOR UNIVERSITARI BĂLŢENI - INDICE DE IMAGINE INSTITUŢIONALĂ

Mihaela STAVER
REPOZITORIUL ZENODO - SCHIMBUL DATELOR DE CERCETARE LA NIVEL EUROPEAN

Olga DASCAL
Snejana ZADAINOVA
RESURSE ŞTIINŢIFICE DESCHISE CONFORM PROFILULUI USARB

Ala LÎSÎI
ASPECTELE PLAGIATULUI: CLASIFICARE ŞI PREVENIRE (STUDIU DE CAZ)

Irina ZALÎGAEVA
Lilia UCRAINEŢ
TENDINŢE ŞI TEHNOLOGII MODERNE ÎN CATALOGAREA SECOLULUI 21

Varvara GANEA
PARTICULARITĂŢI DE CATALOGARE A RESURSELOR ELECTRONICE ÎN SOFTUL ALEPH

Gherda PALII
Lilia ABABII
COMUNICAREA ÎN SPAŢIUL VIRTUAL

 

CENTRU BIBLIOTECONOMIC. FILIALA BIN a ABRM

Daria ZARICINAIA
Elena STRATAN
Mihaela STAVER
DECADA BIBLIOTECILOR ŞCOLARE (06.02 - 13.02.2017) DIN MUN. BĂLŢI: PROMOVARE PE BLOGUL ŞI PAGINA DE FACEBOOK A FILIALEI BIN

Elena STRATAN
Tatiana PRIAN
CENTRUL BIBLIOTECONOMIC BŞ USARB: ASISTENŢĂ METODOLOGICĂ, STUDII STATISTICE ŞI CONTRIBUŢII ÎN MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII BIBLIOTECILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Ana PLAMADEALA
BIBLIOTECI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT: REALIZĂRI – 2016 / PRIORITĂȚI – 2017

Elena HARCONIŢA
REFERINŢĂ PRIVIND CERCETAREA STATISTICA ANUALĂ NR. 6-C ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR ŞCOLARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANUL 2016

Elena HARCONIŢA
BIBLIOTECILE ŞCOLARE DIN NORDUL REPUBLICII (15 RAIOANE ŞI MUN.BĂLŢI): STUDIU COMPARATIV 2015-2016

Olga DASCAL
SURSE DE INFORMARE ELECTRONICE (LINK-URI UTILE, BIBLIOTECI VIRTUALE, BLOG-URI, E-BOOK, RESURSE TEMATICE) ÎN SPRIJINUL BIBLIOTECARULUI DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

 

PROIECTE INTERNAŢIONALE

Elena HARCONIȚA
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN
EFECTELE PROIECTELOR INTERNAŢIONALE ASUPRA BIBLIOTECILOR ACADEMICE ŞI ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE PRIVIND BIBLIOTECILE

Valentina TOPALO
IMPACTUL ŞI DURABILITATEA PROIECTELOR INTERNAŢIONALE IMPLEMENTATE ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

Elena HARCONIȚA
PROIECTUL LNSS – FACTOR IMPORTANT ÎN ADOPTAREA SCHIMBĂRILOR

Rodica SOBIESKI-CAMERZAN
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI LNSS: ACTIVITĂȚI ȘI REALIZĂRI

Elena HARCONIȚA
Aculina MIHALUŢA
Valentina TOPALO
NATIONAL LIBRARY AWARENESS DAY IN USARB

Rodica SOBIESKI-CAMERZAN
Silvia DULSCHI
ZIUA NAŢIONALĂ DE SENSIBILIZARE ÎN MOLDOVA 27 APRILIE 2017

Gabriela CAZACU
Gherda PALII
Tatiana POGREBNEAC
LIMBA ENGLEZĂ PENTRU SCOPURI SPECIFICE (ESP): CUNOŞTINŢE ŞI ABILITĂŢI NOI

 

EVENIMENTE
  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA - 185 DE ANI DE LA FONDARE

Elena STRATAN
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB LA SIMPOZIONUL ANUL BIBLIOLOGIC 2016 BNRM

 

PROFESIONALIZARE

Natalia CULICOV
DESCRIEREA ANALITICĂ A ARTICOLELOR DIN PUBLICAŢII PERIODICE ŞI CULEGERI ÎN SOFTWARE ALEPH: GHID METODIC PENTRU BIBLIOTECARI

Taisia ACULOVA
Natalia CULICOV
INDEXAREA PE SUBIECTE: GHID METODIC PENTRU BIBLIOTECARI