REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 2 / 2015

S U M A R

Cârlig S.
Phonon cooling correlating dynamics

Evtodiev S.
Absorbţia luminii în microparticule neorganice individuale depuse pe suport transparent optic şi suspendate în lichid omogen optic

Nicorici V., Chetruş P., Nicorici A.
Distribuţia impurităţii de Ga în cristalele PbTe crescute prin metoda de sublimare zonală

Ceban V., Macovei M.
Quantum dynamics of acoustical phonon statistics

Untila D.
Fotoluminescenţa ionilor Eu³+; în structuri nanolamelare de GaSe intercalat cu Cd

Brinza C.C.
Interdisciplinary teaching of a light-based biological process: photosynthesis

Istrate B., Barca E.S., Munteanu C.
Morphological aspects of zirconia coating on Ti-Zr alloy obtained with athmospheric plasma spraying technique

Gritco (Todirascu) A., Morosanu C., Creanga D.-E.
The influence of solvent nature on the electronic absorption spectra of some organic compounds

Споялэ Д.
Электрическая нестабильность в нано-слоистых структурах GaSe, интеркалированных из раствора CdCl2

Cărăuşu C., Pruteanu O., Ciofu C., Nedelcu D.
Bearing rings processing by cold plastic deformation

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”

Exigencies concerning the presentation of scientific works for the journal „Physics and engeneering: processes, models, experiments”