REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 2 / 2014

S U M A R

Evtodiev S., Koss A., Evtodiev Ig.
Emission spectra for analysing elements in clues using optical method

Luchian E., Evtodiev S.
Investigaţii experimentale asupra unor caracteristici fizico-chimici de determinare a calităţii apei

Vizitiv G., Calancea L., Evtodiev Ig., Evtodiev S.
Regulation of radiation transmittance through electro-optic technologies

Evtodiev Ig., Koss A., Evtodiev S.
The experimental study of real and ideal harmonic oscillators

Ciobanu V., Enachi M., Postolache V., Tighineanu I.
Fabrication of TiO2 nanotubular membranes opened from both ends by electrochemical anodization technique

Gramescu T., Mocanu C., Carausu C.
Input parameters influence on parts height deviation obtained through block drawing

Михайлов В.В., Перетятку П.В., Герцрикен Д.С., Мазанко В.Ф., Чао Шенжу, Чжан Цженю, Миронов Д.В., Луценко Гр.В.
Взаимодействие металлов и сплавов с газовыми средами под действием искровых разрядов. Ч. 2. Физико-химический анализ и интерпретация результатов

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”

Exigencies concerning the presentation of scientific works for the journal „Physics and engeneering: processes, models, experiments”