REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 1 / 2009

S U M A R

Eugen Gheorghiţă, Alexei Mihălache
Modificarea structurii de benzi energetice al antimonidului de galiu sub influienţa temperaturii

Virgil Cheptea
Conductibilitatea electrică a probelor din bismut supuse comprimării uniaxiale

Анатолий Нестеренко, Александр Сычков, Василий Ткач, В. Сухомлин
Oсобенности развития и механизмы m-циклической рекристаллизации феррита в горячекатаной листовой низкоуглеродистой стали

Николай  Мартынюк, Петру Стойчев, Георгий Доломанжи, Виктор Паланчикэ, Родион Раду, Сергей Потапов
Использование озона в автомобильных Д.В.С. – путь к снижению загрязнения окружающей среды

Ilie Botez, Alexei Botez
Finisarea continuă a suprafeţelor pieselor pe maşini-unelte

Victor Stan, V. Şoimu
Unităţi de măsură medievale descrise în „Letopiseţul Ţării Moldovei” a lui Miron Costin

Mircea Bernic
Studiul corelaţiei dintre frecvenţa câmpurilor electromagnetice şi parametrii electrofizici ai produselor oleagenoase

Valentina Bantea, Andrei Lupaşco, Vasile Tarlev, Elena Braga, Ana Osadci, Olga Ciubatico
Caracteristica indicilor fizico-chimici ai rădăcinilor uscate cu aplicarea energiei microundelor

Лупашко Андрей, Дикусар Галина, Боиштян Ольга, Гендов-Мошану Алена
Интенсификация процесса сушки ядер абрикос с использованием ТВЧ

Lupaşco Andrei, Dicusar Galina, Ghendov-Moşanu Aliona, Boiştean Olga
Modelulul matematic al procesului de uscare combinat a fructelor de vişine cu utilizarea microundelor în regim de oscilaţie

Андрей Лупашко, Василе Тарлев, Оксана Ротарь
Совершенствование процесса сушки томатов

Dodon Adelina, Lupaşco Andrei
Instalaţie pentru prelucrarea hidrotermică a crupelor cerealiere

Андрей Лупашко, Галина Дикусар, Наталья Нетреба
Техническая реализация процесса комбинированной сушки винограда бессемянных сортов

Андрей Лупашко, Алёнаn Гендов-Мошану, Олеся Андроник
Анализ обобщенных кривых сушки корней хрена

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”