Artă şi educaţie artistică nr.2 /2015

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2 (26) / 2015

S U M A R


CULTURĂ

LILIA TRINCA. „GEOGRAFIA MENTALĂ” LA ROMÂNI ŞI RUŞI


TEORIA ARTEI

ГАЛИНА КОЧАРОВА. ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ТВОРЧЕСТВА ИОНА МАКОВЕЯ

TATIANA TUREAC. VALORI EDUCATIVE ALE NUNŢII NAŢIONALE


EDUCAŢIE

HRISTINA BARBANOI. RUGĂCIUNEA „UŞILE POCĂINŢEI” DIN CICLUL „IMNELE VECERNIEI ŞI UTRENIEI” DE MIHAIL BEREZOVSCHI – EXEMPLU DE ABORDARE A CREAŢIEI ALTUI COMPOZITOR

IRINA FOTESCU. REPERE ESTETICE ÎN EVOLUȚIA FILMULUI-PORTRET


TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE

NICOLETA BLEANDURĂ. PROIECTAREA ȘI VALIDAREA UNUI INSTRUMENT DE EVALUARE A MOTIVAȚIEI STUDENȚILOR CE UTILIZEAZĂ O PLATFORMĂ DE ÎNVĂȚARE (II)

DANIELA EȘANU. FORMAREA COMPETENȚELOR COMUNICATIVE LA MEDICINIȘTI

MICHAL BOUTBOUL. THE IMPACT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON THE LINGUISTIC EVOLUTION OF CHILDREN WITH A LANGUAGE IMPAIRMENT

KATY KAKOON. NEW DIMENSIONS OF LEARNING MOTIVATION

MUSA ABU GANEM. PROCEDURE OF ASSIGNING THE INTERNS AT WORK IN ISRAEL


CRONICĂ

SVETLANA COȘCIUG. MUZICA: UN DIALOG ETERN

GHEORGHE MUSTEA. PRIN MUZICA SA, DIMITRIE CANTEMIR REVINE ÎN ACTUALITATE