Artă şi educaţie artistică nr.1(19)/2012

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1-2 (14-15) / 2010

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

ION GAGIM. MUSICOSOPHIA: UN PUNTO DI VISTA DALL’ ORIENTE

CHRISTINE FREROT. «RESISTENCIA VISUAL» : OAXACA 2006

MAIA MOREL. QUE PEUVENT LES ARTS POUR L’EDUCATION? RECHERCHES ET EXPERIENCES

АЛЕКСАНДР КЛЮЕВ. О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ИСТОЛКОВАНИИ МУЗЫКИ (I)

IRINA CATEREV. MIJLOACE TRANSCENDENTALE DE EXPRESIVITATE ACTORICEASCĂ ÎN TEATRUL EUROPEAN DIN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA (UNELE ASPECTE TEORETICE)

NINA CORCINSCHI, CRISTINA ROBU. DE LA PATRIMONIU LA PATRIMONIU. CONSIDERAŢII ASUPRA CREAŢIEI LUI GRIGORE VIERU ÎN CONTEXTUL VALORILOR UNESCO

MAIA MOREL, CEZARA GHEORGHIŢĂ. CREAŢIA ARTISTICĂ ÎNTRE IMAGINE ŞI GÂNDIRE FILOSOFICĂ

CORINA NEGARĂ. STUDENTS’ COGNITIVE DEVELOPMENT AND TEACHING APPROACH IN ACHIEVING THE OVERALL SCHEME OF COMPUTER SCIENCE TEACHING AND LEARNING

LAURA PINTILIE. CONCEPTUALIZAREA NOŢIUNII DE CULTURĂ ETNOARTISTICĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI SPIRITUALE A ELEVILOR


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

VICTOR ŢVIRCUN. IMPLOZIA ISTORICITĂŢII ÎN PEDAGOGIE

ТАТЬЯНА БУЙМИСТРУ. ЦВЕТНЫЕ КЛЮЧИ К ТАЙНАМ ДУШИ

ТАТЬЯНА БУЙМИСТРУ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТА В ДИЗАЙН–ПРОЕКТАХ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА”

MARINA COSUMOV. ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ÎN CONTEXT CURRICULAR MODERN


PORTRET DE CREAŢIE

MARIA BODO. LEO FREUND – UN MUZICIAN DESĂVÎRŞIT