EVENIMENTE / ARHIVA / Anul 2007   <<<


EVENIMENTE 2007

 

 

 

[21 decembrie 2007] Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe filologice a Bibliotecii Ştiinţifice a găzduit lansarea monografiei Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române a profesorului universitar, dr. habilitat în filologie, şeful catedrei de limbă română a Universităţii de Stat „A.Russo” Gheorghe Popa.

[29 noiembrie, 2007] Lansarea manualului Transformatoare electrice (Vol.1: Breviare şi enunţuri; Vol.2: Răspunsuri şi rezolvări metodice) a conferenţiarului universitar dr. Valeriu Abramciuc, catedra Fizică şi Metodica predării fizicii.  

[21 noiembrie, 2007] Lansarea cărţii „Călătorind spre Babadag” de Andrzej Stasiuc.  

[7 noiembrie, 2007] Vizita de lucru a delegaţiilor AGEPI şi OSIM la Biblioteca Ştiinţifică.  Întalnirea cu administraţia, profesorii şi studenţii de la facultăţile Tehnică, Fizică, Matematică, Informatică, Limbi şi Literaturi Străine, Ştiinţele Naturii şi Agroecologie ale Universităţii de Stat „A. Russo” din mun. Balti. Au participat dr., conf. univ. Eugeniu Plohotniuc, rectorul Universităţii de Stat „A. Russo”, Academicianul Nicolae Filip, Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii, lectorul Sergiu Talpă, reprezentantul AGEPI in zona de nord a republicii. 

[23 octombrie, 2007] Prezentarea Bazei de date juridice HeinOnline la Biblioteca Ştiinţifică. Formator: Mariana Harjevschi, Directorul Bibliotecii Publice de Drept, absolventa Junior Faculty Development Program (JFDP http://www.pll.md/.

[9 octombrie, 2007] Inaugurarea expoziţiei itinerante de documente şi picturi  HOLOCAUST. DUREREA INIMILOR NOASTRE, organizată de Biblioteca Evreiască - Centrul Cultural  “I. Mangher”, Centrul de Binefacere «ХЭСЭД ИЕГУДА», în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice. Au fost expuse circa 200 cărţi în diverse limbi precum şi o colecţie de lucrări ale pictorilor E. Maidenberg, E. Lepădatu, I.Tihman şi ale elevilor liceului nr.15 „Rambam” din municipiul Chişinău. Expoziţia a fost prezentată de Tatiana Ischimji şi Elvira Popov. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat  Alecu Russo a beneficiat de o donaţie de carte (57 ex.)

[5 octombrie, 2007] Ziua  Bibliotecarului  la Biblioteca Ştiinţifică

[28 septembrie 2007] Organizarea expoziţiei „Academicianul Silviu Berejan sau Catedra de Filologie şi Pedagogie a Omeniei”, prezentarea Biobibliografiei Academicianul Silviu Berejan dîn colecţia Personalităţi universitare bălţene în cadrul Colocviului Internaţional „FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi perspective în context european”, consacrat aniversării a 80-a de la naşterea academicianului Silviu BEREJAN, Doctor Honoris Causa al US „Alecu Russo”. Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Facultatea de Filologie.

[18 septembrie 2007] Inaugurarea expoziţiei „Literatura americană în spaţiul basarabean”, organizată de Uniunea Scriitorilor din RM cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în cadrul Proiectului moldo-american, iniţiat de scriitorul Valeriu Matei. Expoziţia este consacrată celor 275 de ani de la naşterea lui George Washington, primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii, 80 de ani de la apariţia în spaţiul american a unui amplu grupaj de poeme ale lui Mihai Eminescu şi de la prima consemnare a lui Eminescu în Enciclopedia Americană. Vernisarea expoziţiei: 18.09- 18.10. 2007. Cu implicarea Uniunii de Promovare a Literaturii şi Culturii Autohtone şi Universale "MAECENAS".

[14 septembrie 2007] Lansarea în cadrul Proiectului Naţional „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură” a Dicţionarului explicativ ilustrat al limbii române/ Eugenia Dima, Doina Cobeţ, Laura Manea, ... -  Chişinău: Arc: Gunivas, 2007. – 2280 p. (sala de lectură nr.2 Ştiinţe Filologice, moderatori: Eugen Lungu, Gheorghe Popa).La lansare au participat scriitori, studenţi, cadre didactice, bibliotecari, elevii liceelor şi şcolilor din municipiu.Cu sustinerea Uniunii de Promovare a Literaturii şi Culturii Autohtone şi Universale "MAECENAS".

[14 septembrie 2007] Inaugurarea Librăriei PRO NOI (Societatea de Distribuţie a Cărţii) la Universitatea de Stat „Alecu Russo”, blocul 3, Facultatea Filologie, în cadrul Proiectului Naţional „Spre cultură şi civilizaţie prin lectură” (coordonator Claudia Balaban, Preşedinte al Secţiei Naţionale IBBY, Director general al BNC „Ion Creangă”). Cu sustinerea Uniunii de Promovare a Literaturii şi Culturii Autohtone şi Universale "MAECENAS".

[22- 24 august 2007] Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, desfăşurată, în premieră, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi. Cu sustinerea Uniunii de Promovare a Literaturii şi Culturii Autohtone şi Universale "MAECENAS".

[22 august 2007] Conferinţa Ştiinţifică “Biblioteca – portal educational intelectual si informational in edificarea Societatii Cunoasterii” (moderatori: E. Harconiţa, L. Carnaeva, E. Bejan) în cadrul Secţiunii Biblioteci universitare şi Comisiei Cultura informaţională. Cu sustinerea Uniunii de Promovare a Literaturii şi Culturii Autohtone şi Universale "MAECENAS".

[25 mai 2007 ] Claudia Balaban, directorul general al Bibliotecii Naţionale pentru copii „I. Creangă”, preşedinte al Secţiei Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru copii şi tineret (IBBY) pe lîngă UNESCO, oaspetele Clubului BiblioSpiritus.

[11 mai 2007] Biobibliografia cercetătorului şi inventatorului, profesorului A. Abramciuc: lansare.

[26 aprilie 2007] Lansarea cărţilor scriitorului şi criticului literar Andrei Ţurcanu.

Concurs republican (program): Biblioteca-partener în promovarea proprietăţii intelectuale, lansat de Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), ediţia a II-a, 2007

[25 aprilie 2007] Atelier profesional: Indicatori de performanţă - suport important în evaluarea activităţii şi promovării imaginii bibliotecii. Cu sprijinul Uniunii de Promovare a Literaturii şi Culturii Autohtone şi Universale "MAECENAS"

[25 aprilie 2007] Inaugurarea Punctului de Informare al Biroului Consiliului Europei.

[6 martie 2007] Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Filiala Bălţi Adunare generală. Atelier profesional: Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie. Cu participarea Uniunii de Promovare a Literaturii şi Culturii Autohtone şi Universale "MAECENAS"

[2 martie 2007] Clubul ONU Nord. Seminar: Republica Moldova – 15 ani, membră a ONU