REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 2 / 2013

S U M A R

Javgureanu V., Gordelenco P.
Studiul priprietăţilor fizico-mecanice acoperirilor compozite de fier-nichel şi influenţa lor asupra rezistenţei termice straturilor de graniţă ai lubrifianţilor

Javgureanu V., Gordelenco P.
Caracteristicile deformaţiilor elastoplastice a acoperirilor de fier-nichel şi influenţa lor asupra intensităţii de uzură

Pereteatcu P., Cracan C.
Cercetarea legităţilor alierii prin scîntei electrice la acţiunea suplimentară asupra procesului a curentului electric

Hîrbu A.
Electrod destinat obţinerii plasmei în impuls cu funcţie dublă

Cosovschi P.
Simularea numerică a procedeelor de netezire şi durificare

Topala P., Melnic V., Guzgan D.
Microoxidarea suprafeţelor din siliciu cu ajutorul descărcărilor electrice în impuls

Topala P., Stoicev P., Ojegov A.
Formarea peliculelor nanometrice de oxizi cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente

Exigencies concerning the presentation of scientific works for the journal „Physics and engeneering: processes, models, experiments