REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 1 / 2013

S U M A R

Мозговой А. В.
Определение параметров рассеяния механической энергии трехлойным стержнем посредством прямой и обратной задач

Недыбалюк А.Ф., Атаманюк В.В., Мозговой А.В., Билюк А.И.
Влияние отпуска на распад остаточного аустенита в сталях после закалки

Титов В.А., Злочевская Н.К., Ламашевский В.П.
Некоторые закономерности формирования структуры и механических свойств многофазных сплавов в условиях интенсивных пластических деформаций

Шарагов В. А., Дука Г. Г. , Бурковский И. А., Лысенко Г. А.
Термодинамический анализ возможности выщелачивания промышленных стекол диоксидом углерода

Банчила С.Н.
Изучение электропроводности жидких металлов

Банчила С. Н
Изучение тепловых свойств металлов методом радиальных температурных волн

Pereteatcu P., Cracan C.
Influienţa proprietăţilor magneti ce ale electrozilor de prelucrare asupra procesului alierii prin scîntei electrice în cîmp magnetic

Beşliu V., Topala P.
Noi aplicaţii ale descărcărilor electrice în impuls cu utilizarea electrozilor–sculă din grafit

Topala P., Rusnac V., Guzgan D., Pleşco I., Ojegov A.
Cercetări experimentale privind extragerea meniscurilor conice de pe suprafeţele metalice şi oxidarea acestora cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls

Коробко И. В., Писарец А. В
Исследование погрешности турбинных преобразователей расхода

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”

Guidelines for submission of scientific papers to the journal „Physics and technics: processes, models, experiments”