REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 2 / 2012

S U M A R

Botez I., Colin T., Stoicev P., Botez A., Trifan N.
Perspective ale procesului de sudare prin frecare cu element activ rotitor

Sirghi L.
Forţa capilară la contacte nanoscopice

Dmitroglo L., Evtodiev I., Caraman Iu., Nedeff V., Dafinei A.
Fotoluminescenţa straturilor nanolamelare de GaSe obţinute prin intercalarea cu Cd

Gheorghită E., Mihălache A., Evtodiev. I.
Solubilitatea metalelor de Fe în cristalele GaSb

Topala P., Beşliu V., Surugiu R., Luca D., Mazuru S.
Aplicarea peliculelor de grafit formate cu descărcările electrice în impuls la îmbunătăţirea performanţelor de expluatare suprafeţelor metalice

Racoveţ O., Evtodiev I., Caraman Iu., Rotaru I., Lazăr G.
Proprietăţile optice ale compuşilor cu puncte submicronice obţinute în Ga2S3 dopat cu Cd

Toca A., Stingaci I., Stroncea A.
Esenţa şi efectele compensării erorilor la prelucrarea mecanică

Caraman Iu., Stamate M., Evtodiev S., Untila D., Luchian E.
Fotoluminescenţa structurilor nanolamelare cu puncte metalice obţinute prin intercalarea monocristalului de GaS

Plohotniuc E., Borisova I.
Dinamica neomogenităţilor ionosferice iniţiate de procese seismice

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”

Exigencies concerning the presentation of scientific works for the journal „Physics and engeneering : processes, models, experiments”