REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 2 / 2009

S U M A R

Ion Ababii, Efim Aramă, Ion Jeru, Vasile Jitari, Tatiana Shemyakova
Sensori de radiaţie UV pentru ingineria bio-medicală

Silvia Evtodiev, Dumitru Untila, Iulia Caraman, Delia Davidescu, Adrian Dafinei, Leonid Palachi
Spectroscopia FTIR a monoseleniurii de indiu în filme nanocristaline

Igor Evtodiev, Dumitru Untila, Liviu Leontie, Iulia Caraman, Delia Davidescu, Adrian Dafinei, Leonid Palachi
Structura cristalină i transformările de fază ale compusului GaSe, dispersat mecanic şi oxidat termic în atmosfera normal

Silvia Evtodiev, Gheorghe Golubenco
Spectroscopia FTIR pentru analiza substanţelor organice în diverse stări

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Cercetarea caracteristicii curent-tensiune pentru structurile de tip sandwich In–ZnSe–In

Andrei Surdu, Vladimir Zdravkov, Adnan Awawdeh, Andrei Prepelitsa, Anatoli Sidorenko, G. Obermaier, Achim Wixforth, Horst Hahn, Thomas Koch
Vortex flow in MgB2 films in deferent magnetic field with artificial pinning centers on their surface

Roman Morari, Vladimir Zdravkov, Eugen Antropov, Adnan Awawdeh, Andrei Prepelitsa, Anatoli Sidorenko, Lenar Tagirov, Mihail Kupriyanov
Non monotonic behavior of superconducting critical temperature of Nb/CuNi films with a nanometer range of layer thickness

Valeriu Guţan, Ion Olaru, Mihail Radcenco, Mihail Negritu, Andrei Cerneleanu
Principii de elaborare a convertorului de tensiune al laserului cu excimer XeCl

Pavel Pereteatcu, Alexandr Ojegov, Dina Gertsricken, Vladimir Mazanko, Valentin Mikhailov
Cercetarea influenţei procesului de aliere prin scîntei electrice asupra structurii de fază a acoperirilor din molibden pe oţel 20

Petru Stoicev, Gheorghe Roşcovan, Rodion Radu, Victor Palancică, Nicolae Martîniuc, Pavel Topală, Alexandru Balanici, Alexandr Ojegov
Caracteristica tehnică a aliajului electrolitic Fe-Ni cu proprietăţi de autolubrifiere

Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco
The work of deforming wear-proof iron-nickel plating in microsqueeging

Vasile Javgureanu, Pavel Gordelenco
Experimental research on determining the correlation of the restored and unrestored microhardness of the wear-proof iron-nickel platings

Георгий Дука, Василий Шарагов
Применение метода HF-секционирования для исследования структурных изменений в листовом стекле, обработанном электромагнитными полями

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”