REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 2 / 2008

S U M A R

Andrian Gheorghiţă, Eugen Gheorghiţă, Vladimir Ivanov-Omskii, Leonid Guţuleac, Igor Postolachi, Pantelei Untilă
Efecte optice în semiconductoarele semimagnetice Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Efectul Seebeck în compuşi semiconductori organic

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Cercetarea dependenţei de temperatură a conductivităţii electrice la straturile subţiri semiconductoare de ZnSe

Vitalie Beşliu
Modelarea procesului de durificare a metalelor prin descărcări electrice în impuls, utilizînd metoda reţelei neuronale

Pavel Pereteatcu, Alexandr Ojegov, Dina Gherţriken, Vladimir Mazanco
Cercetarea compoziţiei fazice a acoperirilor din molibden pe fier şi oţel la prelucrarea prin scîntei electrice

Pavel Pereteatcu, Vitalie Beşliu, Vladislav Rusnac, Alexandru Balanici, Alexandr Ojegov, Valentin Mihailov
Cercetarea rezistenţei la uzură a straturilor superficiale obţinute la alierea prin scîntei electrice în cîmp magnetic

Vladislav Rusnac
Distribuţia temperaturii în electrozi şi interstiţiu la aplicarea descărcărilor electrice în impuls

Nicolae Cănănău, Dalia Elena Cănănău
Studiu asupra procesului de laminare cu cilindri planetari

Георгий Дука, Василий Шарагов
Структура поверхностных слоев листового стекла выщелоченного кислыми газами, по данным ИК спектроскопии

Simion Băncilă
Cercetarea proprietăţilor fizice (termice a vîscozităţii şi tensiunii superficiale) într–un interval larg al stărilor 300-2500K

Virgil Cheptea
Studierea influenţei deformaţiilor anizotropice şi a prelucrării electrice prin scînteie asupra proprietăţilor fizice ale metalelor şi semimetalilor

Ion Olaru, Valeriu Guţan
Cercetarea proceselor de obţinere şi modificare dirijată a proprietăţilor compuşilor semiconductori ZnO, In2O3, ZnAl2S4 prin influenţă cu radiaţie laser UV şi VV

Valeriu Guţan, Ion Olaru
Elaborarea laserului cu excimer XeCl pentru aplicaţii tehnologice

Nicolae Filip
Monitorizarea ionosferei acţionată de procese seismic

Eugeniu Plohotniuc
Proiectarea digitală a sistemelor radio/telecomunicaţii

Pavel Topală, Alexandru Balanici
Cercetări privind modificarea structurală, a compoziţiei chimice şi microgeometriei suprafeţelor pieselor în regimul de întreţinere a descărcării electrice în impuls pe pete electrodice „reci” şi „calde

Шарагов В. А.
Исследование природы воздействия электромагнитных полей на неорганические стекла

Шарагов В. А.
Разработка технологии модифицирования поверхности стеклоизделий газообразными реагентами

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente”