REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 1 / 2008

S U M A R

Efim Aramă
Spectrele vibraţionale de împrăştiere Raman în cristalele ZnxIn2S3+x

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Creşterea epitaxială din fază de vapori a staturilor subţiri de ZnSe

Simion Băncilă, Adela Ciobanu
Studiul experimental al conductivităţii electrice a metalelor

Virgil Cheptea, Simion Băncilă
Măsurarea capacităţii termice specifice prin metoda calorimetrului adiabatic

Valeriu Guţan, Ion Olaru, Mihail Radcenco, Mihail Negritu, Andrei Cerneleanu
Instalaţie experimentală pentru sinteza structurilor de ZnO în plasmă obţinută prin descărcare electrică în impuls

Valeriu Guţan, Ion Olaru, Mihail Radcenco, Mihail Negritu, Andrei Cerneleanu
Particularităţi de elaborare a laserului cu excimer XeCl

Mihail Balanici, Ion Avram, Sergiu Dimitrachi, Iulian Kolpakovici
Dependenţa absorbţiei electromagnetice de parametrii geometrici ai microfirelor

Eugeniu Plohotniuc
Monitoring of ionosphere communication channels

Eugeniu Plohotniuc
Operating principles of LFM ionosondes

Vitalie Beşliu
Cercetări privind cementarea stratului superficial al suprafeţelor pieselor din oţel cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls

Vladislav Rusnac
Cercetări experimentale privind modificarea microgeometriei suprafeţelor pieselor metalice prin metoda electroeroziunii

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică : procese, modele, experimente”