REVISTE UNIVERSITARE / Fizică şi tehnică   <<<

FIZICĂ ŞI TEHNICĂ
Procese, modele, experimente

Nr. 2 / 2006

S U M A R

Vitalie Ursu
Calculul temperaturii critice în teoria bizonală a supraconductibilităţii în afara teoremei Migdal

Viorel Ciornea, Profir Bardeţchi, Mihai Macovei
Frînarea emisiei spontane colective prin intermediul efectelor de interferenţă cuantică

Virgil Cheptea, Alexandru Maruşcenco
Utilizarea calculatorului la rezolvarea unor probleme din fizica corpului solid

Efim Aramă, Sergiu Bajura
Obţinerea şi analiza structurală a compuşilor stratificaţi ZnxIn2S3+x

Efim Aramă
Spectrele vibraţionale în infraroşu ale cristaline a compuşilor semiconductori ZnxIn2S3+x

Andrian Gheorghiţă, Igor Postolachi, Mihai Caraman
Efecte optice în bicristalele aliajelor Bi1-xSbx(0,06≤x≤0,20)

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Transmisia optică în straturile subţiri de ZnSe

Mihail Popa, Gheorghe Ioan Rusu
Determinarea indicelui de refracţie a straturilor subţiri de ZnSe prin metoda SWANEPOEL

Ion Olaru, Valeriu Guţan
Dependenţa parametrilor energetici ai laserului compact cu excimer XeCl de componenţa mediului activ

Pavel Pereteatcu, Boris Ursan
Tensiuni remanente în structurile superficiale formate la aliere prin metoda electroeroziunii în cîmp magnetic

Шарагов Василий
Принципы разработки технологии термомагнитной обработки промышленных стеклоизделий

Exigenţe privind prezentarea lucrărilor ştiinţifice pentru revista „Fizică şi tehnică : Procese, modele, experimente”