Artă şi educaţie artistică nr.2(24)/2014

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2 (24) / 2014

S U M A R


EDUCAŢIE

HILA BALLALIS. HOLON INSTITUTE OF TECHNOLOGY WITHIN HIGHER EDUCATION MARKET

DALIA HALFON-HEN. LEADING THE PROCESS OF CHANGE IN EDUCATION

EINAS DANIEL. PLACING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS INTO VARIOUS EDUCATIONAL FRAMES

FAHED DAHAMSHE. VIOLENCE IN THE CONTEXT OF NEIGHBORHOOD

ESTHER FAIRSTEIN. MENTOR AND BEGINNING TEACHER MEETINGS: IMPLEMENTATION AND INSIGHTS

HASSAN MANAL. SOME UNDEFINED BOUNDARIES BETWEEN FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION IN THE ISRAELI ARAB SECTOR

TARIQ MURAD. DROPOUT AS A STRATEGY TO ESCAPE SOCIAL ISOLATION

NAGAH DAHAMSHE. SUICIDE IDEATION AMONG YOUTH


EDUCAŢIE ARTISTICĂ

CONSTANTIN ȘCHIOPU. REPERE TEORETICO-LITERARE ȘI METODOLOGICE ALE RECEPTĂRII OPEREI LITERARE

TATIANA BALAN. TATIANA DANIȚĂ. ANALIZA PARTITURII CORALE – ELEMENT AL FAZEI PRIMARE ÎN STUDIUL PERSONAL AL DIRIJORULUI


TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE

ŞERIF ŞIMŞEK. LECTURA EXPLICATIVĂ, MODALITATE DE RECEPTARE A TEXTULUI DE CĂTRE STUDENȚII STRĂINI ÎN PROCESUL STUDIERII LIMBII ROMÂNE