Artă şi educaţie artistică nr.1(21)/2013

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 2 (22) / 2013

S U M A R


ARTĂ

OTILIA HUZUM. CREATIVITATEA ȘI OMUL ARTIST

ATAMNI KAMLI. ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION IN THE WORLD AND IN ISRAEL: LEGISLATION, IMPLEMENTATION AND FUTURE POSSIBILITIES

LILIA TRINCA. EXPERIMENTUL ASOCIATIV: ASPECTE DIDACTICE

NICOLAE SILISTRARU, AURELIA BUZENCO. CULTURA POPULARĂ – MODEL DE EDUCAȚIE ȘI CONSILIERE A PĂRINȚILOR

НИКОЛАЙ АГА. К ИСТОРИИ БЕЛЬЦКОГО РУССКОГО ТЕАТРА (конец 1940-х–начало1950-х годов)


MUZICĂ

CRISTINA PARASCHIV, HRISTINA BARBANOI. BACH FOR ALL TIMES DE GHEORGHE NEAGA PENTRU DUETUL DE PIANE – PARTICULARITĂȚI COMPONISTICE ȘI DE GEN

TATIANA COADĂ. VOCAL-CHAMBER CREATIONS BY THE COMPOSERS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON THE CONFLUENCE OF THE 20TH-21ST CENTURIES


ARTE PLASTICE

VASILE CIOCA. SPAȚIUL ȘI EDUCAȚIA PLASTICĂ. MODALITĂȚI DE EXPLORARE A SPAȚIULUI ÎN CONTEXTE DIDACTICE LA CLASELE I-VIII


EDUCAŢIE ARTISTICĂ

ЛИЛИЯ ГРАНЕЦКАЯ. МАРИНА ПАПЕНЮК. ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕГОСЯ-ПИАНИСТА

ЕЛЕНА НАНИЕВА. МУЗЫКАЛЬНО-СЛУХОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ ПИАНИСТА

ЛЮДМИЛА ДАМАШКАН. ПОДГОТОВКА УЧЕНИКА К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ


TEHNOLOGII EDUCAȚIONALE

MITROFAN CIOBAN. ANTONINA CIOBAN-PILEŢCAIA. LARISA SALI. ROLUL PROBLEMELOR GENERALE ÎN ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂRII AUTOREGLATE

LINA LUTENCO. AURELIA BUZENCO. VALORI ETNOPEDAGOGICE CA MODELE DE FORMARE A CULTURII POPULARE LA ELEVI

JARAMNA RAID. FACTORS INFLUENCING TRANSITION TO JUNIOR HIGH SCHOOL

ANGELA CARA. CETĂŢENIA ŞI INCLUZIUNEA SOCIALĂ


CRONICĂ

ELFRIDA COROLIOV. AURELIAN DĂNILĂ