Artă şi educaţie artistică nr.1(19)/2012

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 1 (16) / 2011

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

LUIS VELASCO-PUFLEAU. STRIDENTISME ET ANTIFASCISME DANS LE MEXIQUE POSTRÉVOLUTIONNAIRE

MYRIAM LEMONCHOIS. POUR UNE PRATIQUE PARTICIPATIVE DES ELEVES DANS LE CADRE D’UN PROJET ARTISTIQUE

АЛЕКСАНДР КЛЮЕВ. О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ИСТОЛКОВАНИИ МУЗЫКИ (II)

ANA ŞIMBARIOV. PROBLEMA EDUCAŢIEI MUZICAL-ESTETICE ÎN ŞCOLILE ŞI LICEELE CU PROFIL MUZICAL-CORAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

VEACESLAV DOLGODVOROV. РУССКИЕ ТЕАТРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ:СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

LUDMILA REABOŞAPCA. DIN ISTORIA VIEŢII CONCERTISTICE A CONSERVATORULUI DE STAT „GAVRIIL MUSICESCU” DIN CHIŞINAU (ANII ’60 –’70 AI SEC. XX)


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

LILIA GRANEŢKAIA. COMPETENCE OF INTERPRETING MUSICAL IMAGE – ONE OF THE EDUCATIONAL STANDARDS OF MUSIC TEACHER

TATIANA BULARGA. MUSICALLY GIFTED CHILDREN’S DYNAMICS

ВИКТОРИЯ УНГУРЕАНУ. РАСКРЫТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

MARINA COSUMOV. FORMAREA INTELIGENŢEI MUZICAL – ARTISTICE CA OBIECTIV AL TEMEI PE ACASĂ LA EDUCAŢIA MUZICALĂ


PORTRET DE CREAŢIE

ION GAGIM. GHEORGHE MUSTEA, ARTISTUL INTEGRU


APARIŢII EDITORIALE

ION GAGIM. MUZICA ŞI POEZIA, ÎNTR-UN CORP COMUN


SUPLIMENT

GHEORGHE MUSTEA. ŢARĂ