Artă şi educaţie artistică nr.3-4 (12-13) / 2009

REVISTE UNIVERSITARE / Artă şi educaţie artistică   <<<

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Revista de cultură, ştiinţă şi practică educaţională

Nr. 3-4 (12-13) / 2009

S U M A R


TEORIE, ARTĂ, ESTETICĂ

VALERIA BARBAS. DIALOGUL INTERCULTURAL ÎN CADRUL FESTIVALULUI ZILELE MUZICII NOI DIN MOLDOVA. STUDIU DE CAZ: MONOPERA "ATEU, SAU REVELAŢIILE PRINŢESEI KHAZARE" DE GHENADIE CIOBANU

DIANA MARIANA HĂULICĂ. INTERPRETERS OR PERFORMERS AS  RELATED RIGHTS HOLDERS

VERONICA LAURA DEMENESCU. CÎNTAREA DE STRANĂ  BĂNĂŢEANĂ ÎN CONTEXTUL ISTORICO-GEOGRAFIC DE DUPĂ SECOLUL AL VII-LEA

PETRUŢA MĂNIUŢ. IPOSTAZE ALE TEMPORALITĂŢII ÎN OPERA  MUZICALĂ ÎN CREAŢIILE LUI AUREL STROE

ELENA SAMBRIŞ. TRENDS OF NEOROMANTICISM IN INSTRUMENTAL CONCERTOS OF A. ESHPAY

LUDMILA REABOŞAPCA. DEZVOLTAREA ARTEI INTERPRETATIVE PIANISTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

LUDMILA REABOŞAPCA. REPERTORIUL PIANISTIC PENTRU COPII DE ZLATA TCACI

IOANA-IULIA OLARU. EVOLUŢIA STILISTICĂ A PICTURII PALEOCREŞTINE DUPĂ PACTUL „LA PAIX DE L'EGLISE"

TATIANA POTÎNG. OBICEIUL CA ACT DE COMUNICARE INTERCULTURALĂ


METODOLOGII DIDACTIC-EDUCAŢIONALE

TATIANA BULARGA. BEHAVIOURAL TRENING IN EFFECTIVE TEACHER FORMATION FOR MUSICALLY GIFTED PUPILS

ADELINA ŞTEFÂRTĂ. OPTIMIZATION OF ACADEMIC TRAINING PROCESS USING THE ACADEMIC SYLLABUS

MYRIAM LENONCHOIS. ART ET CULTURE À L'ÉCOLE PRIMAIRE: POINTS DE VUE QUÉBÉCOIS

TATIANA BARBAROŞ. ARTA CONSILIERII CARIEREI LA ADOLESCENŢI


CRONICĂ

VIOREL MUNTEANU. ROMAN VLAD LA 90 DE ANI