Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/94
Title: Curriculum universitar la unitatea de curs “Arhitectonica" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 0723.3 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Authors: Ojegov, Alexandr
Pînzaru, Natalia
Keywords: Design vestimentar
Industrie textilă
Issue Date: 2018
Citation: Ojegov, Alexandr. Curriculum universitar la unitatea de curs “Arhitectonica" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 0723.3 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă / Alexandr Ojegov, Natalia Pînzaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Econ. şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe fiz. şi inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2018. – 12 p. – Bibliogr.: p. 11.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/94
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
arhitectonica.pdf
  Restricted Access
463,06 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons