Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/882
Title: Curriculumul pentru disciplina Tehnologia prelucrării artistice a lemnului : Ciclul I, studii superioare de licenţă, Învăţământ cu frecvenţă redusă : Specialitatea 141 Educaţia tehnologică
Authors: Clim, Tudor
Keywords: Prelucrarea lemnului
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Clim, Tudor. Curriculumul pentru disciplina Tehnologia prelucrării artistice a lemnului : Ciclul I, studii superioare de licenţă, Învăţământ cu frecvenţă redusă : Specialitatea 141 Educaţia tehnologică / Tudor Clim ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2016. – 7 p. : tab. – Bibliogr.: p. 7.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/882
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehnologia_fr.pdf
  Restricted Access
535,62 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons