Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/68
Title: Curriculum pentru unitatea de curs Didactica informaticii pentru specialităţile 141.02 "Informatică", 141.01 "Matematică" şi 141.02 "Informatică" : Ciclul II, studii superioare de licenţă şi învăţământ cu frecvenţă
Authors: Cabac, Valeriu
Keywords: Didactica informaticii
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Cabac, Valeriu. Curriculum pentru unitatea de curs Didactica informaticii pentru specialităţile 141.02 "Informatică", 141.01 "Matematică" şi 141.02 "Informatică" : Ciclul II, studii superioare de licenţă şi învăţământ cu frecvenţă / Valeriu Cabac ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinşe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de matematică şi informatică. – Bălţi : [s. n.], 2016. – 10 p. : tab. – Bibliogr. : p. 8.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/68
Appears in Collections:Educaţie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
didactica.pdf
  Restricted Access
348,61 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons