Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/667
Title: Curriculum Tehnologii de prelucrare artistică a materialelor textile : pentru specialitatea Educaţia tehnologică : Ciclul I studii superioare de licenţă : învăţământ cu frecvenţă redusă
Authors: Pînzaru, Natalia
Keywords: Prelucrare artistică
Materiale textile
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Pînzaru, Natalia. Curriculum Tehnologii de prelucrare artistică a materialelor textile : pentru specialitatea Educaţia tehnologică : Ciclul I studii superioare de licenţă : învăţământ cu frecvenţă redusă / Natalia Pînzaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe fizice şi inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2016. – 14 p. : tab. – Bibliogr.: p. 13.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/667
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
textile_fr.pdf
  Restricted Access
620,8 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons