Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/658
Title: Curriculum Proiectarea şi modelarea formelor vestimentare : pentru specialitatea Educaţia tehnologică : Ciclul I studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă
Authors: Pînzaru, Natalia
Keywords: Îmbrăcăminte
Proiectare vestimentară
Design vestimentar
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Pînzaru, Natalia. Curriculum Proiectarea şi modelarea formelor vestimentare : pentru specialitatea Educaţia tehnologică : Ciclul I studii superioare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă / Natalia Pînzaru ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe fizice şi inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2016. – 14 p. : tab., il. – Bibliogr.: p. 13.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/658
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
proiectarea_fr.pdf
  Restricted Access
476,51 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons