Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/630
Title: Curriculum Tehnici de garnisire I: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi : Specialitatea Design vestimentar industrial
Authors: Rotari, Elena
Keywords: Industrie textilă
Ţesături textile
Broderie
Issue Date: 2014
Publisher: USARB
Citation: Rotari, Elena. Curriculum Tehnici de garnisire I: Ciclul I, studii superioare de licenţă, învăţămînt cu frecvenţă la zi : Specialitatea Design vestimentar industrial / Elena Rotari ; Univ. de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe fizice şi inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2014. – 9 p. : tab. – Bibliogr.: p. 9.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/630
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehnici1_zi.pdf
  Restricted Access
589 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons