Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/623
Title: Curriculum la unitatea de curs "Tehnici de garnisire I" : Ciclul I, studii superioare de licenţă, Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 0723.3 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă
Authors: Rotari, Elena
Keywords: Industrie textilă
Ţesături textile
Broderie
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: Rotari, Elena. Curriculum la unitatea de curs "Tehnici de garnisire I" : Ciclul I, studii superioare de licenţă, Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea specialităţii: 0723.3 Design vestimentar industrial : Forma de învăţământ: cu frecvenţă redusă / Elena Rotari ; Univ. de Stat "Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2018. – 8 p. : tab. – Bibliogr.: p. 8.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/623
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehn_garn1_red.pdf
  Restricted Access
254,29 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons