Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/209
Title: Curriculum universitar la unitatea de curs Educaţia axiologică
Authors: Beţivu, Aurelia
Keywords: Educaţie axiologică
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Beţivu, Aurelia. Curriculum universitar la unitatea de curs Educaţia axiologică / A. Beţivu ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei. Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale educaţiei. – Bălţi : [s. n.], 2016. – 12 p. : tab.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/209
Appears in Collections:Educaţie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ed_axiologica.pdf
  Restricted Access
668,82 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons