Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1805
Title: Curriculum universitar la unitatea de curs "Electrotehnica" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea domeniului de formare profesională : 0721 Procesarea alimentelor. Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului cu frecvenţă
Authors: Hîrbu, Arefa
Ojegov, Alexandr
Keywords: Bazele electrotehnicii
Electrotehnică aplicată
Issue Date: 2023
Publisher: USARB
Citation: Hîrbu, Arefa. Curriculum universitar la unitatea de curs "Electrotehnica" : Ciclul I, studii superioare de licenţă. Codul şi denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare. Codul şi denumirea domeniului de formare profesională : 0721 Procesarea alimentelor. Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului cu frecvenţă / Arefa Hîrbu, Alexandr Ojegov ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2023 – 12 p. – Bibliogr.: p. 11-12.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1805
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
electrotehnica_fr.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons