Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1803
Title: Curriculum la unitatea de curs Tehnologii alimentare : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă
Authors: Talpă, Serghei
Ceşko, Tatiana
Keywords: Tehnologia produselor de panificație
Tehnologia de preparare a divinului
Tehnologia de preparare a berii
Tehnologia de preparare a apei carbogazoase
Issue Date: 2023
Publisher: USARB
Citation: Talpă, Serghei. Curriculum la unitatea de curs Tehnologii alimentare : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă / Serghei Talpă, Tatiana Ceşko ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2023. – 14 p. : tab. – Bibliogr.: p. 13-14.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1803
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehnol_alim_procesare.pdf857,96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons