Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1799
Title: Curriculum la unitatea de curs Tehnologia produselor alimentare II (Tehnologia prelucrării cerealelor în făină) : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii: ‒ 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: ‒ 0721Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: ‒ 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului ‒ învăţământ cu frecvenţă
Authors: Talpă, Serghei
Keywords: Prelucrare hidrotermică a cerealelor
PProcesul de măcinare a boabelor de grâu
Sortimente de făină
Issue Date: 2023
Publisher: USARB
Citation: Talpă, Serghei. Curriculum la unitatea de curs Tehnologia produselor alimentare II (Tehnologia prelucrării cerealelor în făină) : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii: ‒ 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: ‒ 0721Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: ‒ 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului ‒ învăţământ cu frecvenţă / Serghei Talpă ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2023. – 15 p. : tab. – Bibliogr.: p. 14-15.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1799
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehn_prod_alim_2.pdf871,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons