Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1798
Title: Curriculum la unitatea de curs Tehnologia produselor alimentare I : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Authors: Pînzaru, Natalia
Keywords: Tehnologia obținerii aluaturilor
Semipreparate din ouă și făină
Tehnologia semipreparatelor
Cofetărie-patiserie
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: Pînzaru, Natalia. Curriculum la unitatea de curs Tehnologia produselor alimentare I : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de învăţământ: cu frecvenţă / Natalia Pînzaru ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2022. – 10 p. : tab. – Bibliogr.: p. 10.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1798
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehn_prod_alim_1.pdf850,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons