Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1797
Title: Curriculum la unitatea de curs Tehnologia preparării pastelor făinoase : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă
Authors: Pînzaru, Natalia
Keywords: Prepararea pastelor făinoase
Frămîntarea aluatului
Uscarea aluatului
Analiza calității semifabricatelor
Issue Date: 2023
Publisher: USARB
Citation: Pînzaru, Natalia. Curriculum la unitatea de curs Tehnologia preparării pastelor făinoase : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: cu frecvenţă / Natalia Pînzaru ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2023. – 10 p. : tab. – Bibliogr.: p. 10.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1797
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehn_paste_fainoase.pdf1,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons