Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1794
Title: Curriculum la unitatea de curs Tehnologii generale în industria fermentării 1: Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă
Authors: Pereteatcu, Pavel
Talpă, Serghei
Keywords: Industria fermentări
Tehnologia de fabricare a berii
Issue Date: 2023
Publisher: USARB
Citation: Pereteatcu, Pavel. Curriculum la unitatea de curs Tehnologii generale în industria fermentării 1: Ciclul I, studii superioare de licenţă : Codul și denumirea domeniului general de studii: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare : Codul și denumirea domeniului de formare profesională: 0721 Procesarea alimentelor : Codul şi denumirea specialităţii: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de organizare a învăţământului: învăţământ cu frecvenţă / Pavel Pereteatcu, Serghei Talpă ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2023. – 13 p. : tab. – Bibliogr.: p. 12-13.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1794
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tehn_gen_ind_alim_1.pdf794,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons