Please use this identifier to cite or link to this item: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1785
Title: Curriculum la unitatea de curs Analiza fizico-chimică a alimentelor și ambalajelor : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Domeniul general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare : Specialitatea: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de învăţământ: cu frecvenţă
Authors: Talpă, Serghei
Ceşko, Tatiana
Keywords: Tehnologia produselor
Compoziţia produselor alimentare
Standarde tehnice
Metrologie
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: Talpă, Serghei. Curriculum la unitatea de curs Analiza fizico-chimică a alimentelor și ambalajelor : Ciclul I, studii superioare de licenţă : Domeniul general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare : Specialitatea: 0721.2 Tehnologia produselor alimentare : Forma de învăţământ: cu frecvenţă/ Serghei Talpă, Tatiana Ceşko ; Univ. de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti. – Bălţi : [s. n.], 2022. – 12 p. : tab. – Bibliogr.: p. 11-12.
URI: http://tinread.usarb.md:8888/jspui/handle/123456789/1785
Appears in Collections:Tehnică.Tehnologie

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anal_fiz_chim_prod.pdf859,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons